Gumiabroncs ’96 Kft

6600 Szentes

Vásárhelyi út 29.

11393456-2-06

PANASZFELVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Ügyfél neve, a rendelés száma:

Ügyfél állandó lakcíme, székhelye, levelezési címe:

Telefonszáma és e-mail címe:

Az értesítés módja:

A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja:

A panasz részletes leírása, panasz okának és a konkrét igényeknek a megjelölésével:

A panaszt alátámasztó dokumentumok másolata: mellékelve/nincs ilyen

Az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke:

Dátum:

……………………………….. ………………………………………...

jkv. felvevő ügyintéző panaszt előterjesztő ügyfél

aláírása aláírása

A jelen jegyzőkönyv egy másolati példányát átvettem:

Dátum:……………………………………..

…………………………….

ügyfél aláírás

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Gumiabroncs’96 Kft weboldalán (www.gumiabroncs96.hu és a www.egumibolt.hu) kötött szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán a Gumiabroncs’96 Kft, 6600 Szentes, Vásárhelyi út 29. címre vagy elektronikus úton küldött levél útján a [email protected] címre.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, a Gumiabroncs’96 Kft. a kifizetett teljes vételárat (teljes megrendeléstől való elállás esetén beleértve a termék kiszállításának alapköltségét) bankszámlaszám és számlatulajdonos nevének megadását követően banki átutalással téríti meg legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) napon belül. Elállás esetén a Gumiabroncs’96 Kft. a vételárat visszatartja addig, ameddig Ön a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül postai úton vagy futárszolgálattal visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Gumiabroncs’96 Kft, 6600 Szentes, Vásárhelyi út 29.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

(termék megnevezése)

………………………………………………………………………..

(termékkód)

………………………………………………………………………..

(megrendelésszám)

……………………………………………………………………….

(bankszámlaszám)

Átvétel időpontja: …………………………………………………..

A fogyasztó(k) neve:………………………………………………..

A fogyasztó(k) címe: ……………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Adatvédelmi nyilatkozat

A www.gumiabroncs96.hu és www.egumibolt.hu weboldal tulajdonosa a Gumiabroncs’96 Kft az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit.

Adatkezelési nyilvántartási számunk:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65-68. §-ai rendelkeznek az adatvédelmi nyilvántartásról.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a Gumiabroncs’96 Kft-vel történő a kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, kedvezmények biztosítása, akciós ajánlatok és más küldemények küldése, a célzottabb kiszolgálás és direkt marketing célú megkeresés.

Személyes adatok köre és felhasználása

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adni a következő személyes adatokat:

  • emailcím
  • jelszó
  • számlázási cím ( számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
  • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
  • telefonszám

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó jelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A www.gumiabroncs96.hu és www.egumibolt.hu weboldalakon és azok aloldalain valamint az általa üzemeltetett webáruházakon tett látogatások során egy vagy több sütit (cookie-t) – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen sütik (cookie-k) a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

A sütikről (cooki-król) az alábbi weboldalakon kaphat bővebb információt:

http://www.adatvedelmiszakerto.hu/2010/10/cookie-es-adatvedelem-felhasznalok-nyomokovetese-az-interneten/

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Alkalmazott cookie-k:

  • Analitika,
  • Követés cookie
  • Webhelyen keresztüli követés

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelésre a www.gumiabroncs96.hu internetes oldalain található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Gumiabroncs’96 Kft az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, ha a felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A Gumiabroncs’96 Kft a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetben és módon kerülhet sor.

A fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabály) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás és adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen a Gumiabroncs’96 Kft munkatársai jogosultak megismerni, azokat harmadik személynek nem teszik közzé.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Gumiabroncs’96 Kft adatfeldolgozót vehet igénybe. Ilyen pl. fuvarozó vállalat, külsős beszállító.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Gumiabroncs ’96 Kft továbbíthatja az adatait a hazai gumiabroncsok hivatalos forgalmazóihoz, nagykereskedelmi partnerekhez a gyorsabb kiszolgálás érdekében. A Gumiabroncs’96 Kft az ilyen cégek adatkezelési gyakorlatáért nem felelős, ezekért kizárólag ezek a cégek felelősek.

Az adatfeldolgozók megnevezése:

Marso Kft 4400 Nyíregyháza- Rozsrét Pf. 251 Adószám: 10428342-2-15

Abroncs Kereskedőház Kft 1119 Budapest Fehérvári út 71-73. Adószám:12062852-2-44

Futárszolgálatok

Facebook

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.

Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Gumiabroncs’96 Kft által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az Általános szerződési Feltételekben meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

A Gumiabroncs’96 Kft a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Szolgáltató munkatársához fordulhat az alábbi elérhetőségeken keresztül:

Gumiabroncs’96 Kft

6600 Szentes, Vásárhelyi út 29

telefonszám: 63-562-320

mobil telefonszám: 30-505-8413

email: [email protected]

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a www.gumiabroncs96.hu és a www.egumibolt.hu weboldalon maga is helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Gumiabroncs’96 Kft a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

Egyéb rendelkezések

A Gumiabroncs’96 Kft kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Gumiabroncs’96 Kft fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Szentes, 2016. április 13.

Gumiabroncs96.hu

egumibolt.hu

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.gumiabroncs96.hu és a http://www.egumibolt.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.egumibolt.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek és letölthető az alábbi linkről:

https://www.egumibolt.hu/vasarlasi-feltetelek

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Gumiabroncs ’96 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 29.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]

Cégjegyzékszáma: 06-09-004266

Adószáma: 11393456-2-06

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Csongrád Megyei Törvényszék

A www.egumibolt.hu telefonszámai:

06-63-562-320, mobil: 06-30-505-8413

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-98466/2016

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

MARSO Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 4400 Nyíregyháza-Rozsrét Pf. 251.,

Telefon: 06 (40) 20 40 80

e-mail: [email protected]

web: www.marso.hu

adatvédelmi tájékoztató:

http://web.marso.hu/letoltheto_anyagok/adatvedelmi_nyilatkozat.pdf

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)törvény, valamint a Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2016. április 8. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15(tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

A felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált Felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

A szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Gumiabroncs’96 Kft írásos hozzájárulása nélkül.

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A megjelenített termékek online módon és telefonon is megrendelhetők. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak – beleértve az akciós árakat is - forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát. A termékárak nem tartalmazzák a szállítás költséget és külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

A Gumiabroncs’96 Kft a weboldalon közétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal a feltétellel, hogy a módosítás mindig a weboldalon való megjelenéssel együtt lép életbe. A módosítás az árváltozás időpontja előtt már megrendelt áruk vételárát és szállítási költségét nem befolyásolja, kivéve, ha az árváltozást adatbeviteli vagy egyéb hiba okozta. Árváltozás után az árra történő reklamáció esetén nem fogadja el Gumiabroncs’96 Kft a weboldalnak a keresőkben tárolt változatát.

Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy az árösszehasonlító portálokon, árukereső oldalakon (pl.árgép, árukereső, olcsó, olcsóbbat, shophunter, grando, shopmania stb.) a termékek mellett megjelenő árak - az eltérő időben történő frissítések miatt - esetenként eltérhetnek. Minden esetben a weboldalunkon szereplő árak az érvényesek.

A webshopban (www.egumibolt.hu) a Gumiabroncs’96 KFt részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt, vagy ha a részleteket nem kellő alapossággal adja vissza a Felhasználó monitora.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Gumiabroncs’96 Kft teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

RENDELÉS MENETE

Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást vagy regisztrációt követően is.

Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja és a kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Amennyiben a felhasználó további termékeket szeretne a kosárba helyezni, akkor kiválasztja a „BEZÁR” gombot. A Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „KOSÁR” ikonra kattintva. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, a kosárban ellenőrizheti a megvásárolni kívánt terméket illetve a megrendelt darabszámot. A „TORLÉS” szimbólumra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés” linkre kattint a Felhasználó.

Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

Fizetési módok:

Személyes fizetés Gumiabroncs ’96 Kft 6600 Szentes Vásárhelyi út 29. szám alatti üzletben. Felhasználó fizethet készpénzzel illetve bankkártyával egyaránt. A garancia érvényesítéséhez szükséges számlát a termékkel együtt adjuk át.

Bankkártyás fizetés interneten:

A fizetés bármely bank által kibocsátott dombornyomott VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben,ha azt a kibocsátó bank engedélyezi), EuroCard/MASTERCARD, JCB kártyák és internetes kártyák használatával, a szükséges kártyaadatok megadásával történhet. Bankkártya adatai magas védelmi szintű authentikációs titkosítási módszereket használó csatornákon keresztül jutnak el a Bankhoz, illetéktelenek nem férhetnek hozzá. A vásárlás és fizetés folyamatának különválasztásából adódóan a Gumiabroncs ’96 Kft a bankkártya adatokról nem szerez információt, csak a fizetés tényéről értesül. Ügyfelekinktől kapott adatokat bizalmasan kezeljük, azokat csak a szolgáltatás teljesítése érdekében használjuk fel, nem kerülnek mentésre. Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben vásárlása készlet vagy bármely előre nem látható ok miatt meghiúsul, a megfizetett összeg visszautalásra kerül.

Postai utánvétel:

Utánvétel esetén a megrendelést Gumiabroncs’96 Kft a Felhasználó által a rendelés véglegesítéskor megadott napon szállíttatja ki. Kérjük, hogy az átvétel érdekében olyan címet és időpontot adjon meg amelyiken biztosan talál a futár átvételre jogosult személyt. A számla végösszegét (amely tartalmazza a szállítási költséget is) a termék átvételekor kell kifizetni a futárnak. Amennyiben az árun sérülés található, ill. a mennyiség, vagy a termék eltér az Ön által megrendeltektől kérjük, ne vegye át, hanem a futárral küldje vissza nekünk. Ebben az esetben felvesszük Önnel a kapcsolatot a hiba kijavítása érdekében.

Szállítási költség:

Webáruházunkban történő abroncs-vásárlás esetén a szállításI költséget száítunk fel, amelynek aktuális árát a megrendeléskor automatán számolja a rendszer.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra is, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, amely egyben garancia levél is a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Gumiabroncs’96 Kft nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban.

Az adatok megadását követően Felhasználó a ”RENDELÉS FELADÁSA” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését. Amennyiben előre regisztrált, akkor a regisztrációkor kitöltött adatok jelennek meg. Amennyiben regisztráció nélkül vásárol, akkor kérjük adja meg az adatait. Ezen az ürlapon válassza ki a fizetési és szállítási módot, valamint megjegyzést is küldhet a megrendelésével egy időben vagy a [email protected] címen jelezheti felénk egyéb rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Gumiabroncs’96 Kft-hez, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Gumiabroncs’96 Kft kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

A megrendelések feldolgozása munkanapokon a nyitvatartási időben történik.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására pl: esti órákban, hétvégén is. Amennyiben a rendelés a munkaidő lejárta után történik, a megrendelés a következő munkanapon napon kerül feldolgozásra. Gumiabroncs’96 Kft ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton vagy telefonon visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a rendelését.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 24-48 órán belül. Ha Gumiabroncs’96 Kft és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Gumiabroncs’96 Kft Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Gumiabroncs’96 Kft-hez való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha Gumiabroncs’96 Kft a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Gumiabroncs’96 Kft nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Gumiabroncs’96 Kft nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Gumiabroncs’96 Kft fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

ELÁLLÁS JOGA

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

A termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie, a Gumiabroncs ’96 Kft nem vállalja e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Gumiabroncs’96 Kft azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Gumiabroncs’96 Kft a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkezése után a fenti jogszabályok értelmében 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a számlán szereplő szállítási díjat is.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Gumiabroncs’96 Kft részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy Gumiabroncs’96 Kft címen leadni.

Felhasználónak elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül a Gumiabroncs’96 Kft 6600 Szentes, Vásárhelyi út 29 címre levélben vagy a [email protected] címre.

Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

A Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

A visszatérítést Gumiabroncs’96 Kft mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan,hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

45/2014 (II.26) Kormányrendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/83/EU IRÁNYELVE

Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Gumiabroncs’96 Kft-t a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Felhasználónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Jótállási igény esetén történő eljárás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Felhasználó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Gumiabroncs’96 Kft nem tartozik jótállással, amennyiben a terméken a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek vagy helytelen tárolás miatt.

A Gumiabroncs’96 Kft nem tartozik jótállással a szabványok valamint a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti szerelési vagy üzemeltetési hibákra és a nem a rendeltetésnek megfelelő használat miatti hibákra (pl.: normál traktor abroncs földmunkagépen történő használata) valamint jármű vagy tartozékainak hibája általokozott hibákra (pl.: hullámos kopás, baleset, rongálás vagy egyéb külső behatás okozta hibák, átszakadás külső sérülés miatt, egyéb külső mechanikai sérülés, vagy az abroncs túlterhelése miatti hibákra pl.: peremrobbanás,nyomatéktörés).

Az egyes termékekre vonatkozó jótállási időtartamok

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás, az eladástól számított 1 év jótállást vállal az általa forgalmazott gumiabroncsokra.

Kivételt képeznek ez alól a személygépkocsi, kisteher illetve terepjáró (4x4) kategóriájú abroncsok a következő márká(k)ban:

. Nokian – Az abroncs „teljes”lefutásáig, azaz amíg a futó felület kopottsága el nem éri az 1,6 mm maradvány bordamélységet (TWI – kopásjelző szerint).

A fenti időtartamon belül a garanciális kötelezettség az abroncs meghatározott csatorna mélységéig áll fenn: személygépkocsi, kisteher, terepjáró abroncs esetén az eredeti futócsatorna mélység 1,6 mm-ig történő lecsökkenéséig, tehergépkocsi abroncs esetén az eredeti futócsatorna mélység 3 mm-ig történő lecsökkenéséig, mezőgazdasági abroncs esetén az eredeti futócsatorna mélység 3,8 mm-ig történő lecsökkenéséig amennyiben az abroncsokat az előírásnak megfelelően, rendeltetésszerűen szerelték fel és használták.

A szavatossági igény esetén történő eljárás.

Felhasználó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Felhasználó hátrányára nem térhet el.

A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

A garanciális igényeket a Gumiabroncs’96 Kft-nél kell írásban bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a bejelentő nevét

- az abroncs részletes adatait: méret, mintázat, terhelhetőség, gyártási szám, maradvány csatornamélység

- a hiba leírását

- a felhasználói számla sorszámát

- a használt járművön az abroncs felszerelési helyét,

- a használt jármű/gép paramétereit (abroncstípustól függően).

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Gumiabroncs’96 Kft-t terhelik (Ptk. 6:166. §).

A vállalkozás a Felhasználó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a vállalkozás a Felhasználó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.

A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 30 (harminc) napon belül elvégezze.

A szavatossági igény elbírálást a MARSO Kft végzi. Az elbírálás helyszíne:

4400 Nyíregyháza-Rozsrét.

A jogos reklamációnak elismert abroncsot a Gumiabroncs ’96 Kft. a vevő kérésére új abroncsra cseréli vagy annak árát megtéríti. A bejelentés időpontjában érvényes eladási árból a Gumiabroncs ’96 Kft. az elismert reklamációs követelés, ill. a maradvány csatornamélység arányában engedményt ad. A csatornamélység az abroncs legkopottabb részén a főcsatornában mérendő.

A térítés összege az alábbi képlet szerint számítandó ki:

Személyabroncs:

Térítés = aktuális ár * ((mért csatona mélység - 1,6mm)/eredeti csatornamélység)

Teherabroncs:

Térítés = aktuális ár * ((mért csatona mélység - 3mm)/eredeti csatornamélység)

Mezőgazdasági abroncs:

Térítés = aktuális ár * ((mért borda magasság - 3,8mm)/eredeti csatornamélység)

Nem jogos reklamáció esetén az elbírálás helyszínéről történő elszállítás költsége a bejelentőt terheli.

A reklamáció elbírálását a Gumiabroncs ’96 Kft. „Szavatosság-kezelési jegyzőkönyvben” rögzíti, amelyet később az igénybejelentő is megkap. Ha a vevő az elbírálással nem ért egyet, akkor a vásárlás helyén kérheti a Felhasználóvédelmi Hatóság szakvéleményének beszerzését. A vizsgálat költségét abban az esetben a felhasználónak kell megtéríteni, ha:

- a hiba rendeltetésellenes használat, helytelen kezelés, tárolás

- elemi kár vagy erőszakos behatás miatt következett be.

Amennyiben a felhasználó a Felhasználóvédelmi Hatóság véleményét nem tudja elfogadni, panaszával bírósághoz fordulhat, igényét a kereskedővel szembeni polgári peres eljárás keretében érvényesítheti.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Gumiabroncs’96 Kft kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Gumiabroncs’96 Kft a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Gumiabroncs’96 Kft egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Gumiabroncs’96 Kft és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

PANASZKEZELÉS RENDJE

A Gumiabroncs ’96 Kft célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a 30-505-8413-as telefonon, [email protected] e-mail címen, vagy levél útján (6600 Szentes Vásárhelyi út 29) is közölheti.

Gumiabroncs’96 Kft a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Gumiabroncs’96 Kft a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a felhasználónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Gumiabroncs’96 Kft, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

Gumiabroncs’96 Kft a Felhasználói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, melynek Csongrád megyei elérhetőségét itt találja:

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: [email protected]

A további megyék békéltető testületek elérhetőségét az Országos Felhasználóvédelmi Egyesület honlapján az alábbi oldalon elérheti:

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Felhasználói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a Felhasználói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a Felhasználói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Felhasználó vagy a Gumiabroncs’96 Kft kérésére tanácsot ad a Felhasználót megillető jogokkal és a Felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Gumiabroncs’96 Kft-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Felhasználó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Felhasználóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Felhasználóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: [email protected]

Vagy területi szerveihez:

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Felhasználóvédelmi Főosztály, Felhasználóvédelmi Osztály

6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.
Postacím: 6701 Szeged, PF: 542.
Telefonszám: +36 62 680 530
Telefax: +36 62 680 531
E-mail: [email protected]

Ügyfélszolgálat :
6721 Szeged, Rákóczi tér 1. (Kormányablak)hétfőn 8.00 – 17.00
keddtől csütörtökig 8.00 – 16.00
pénteken 8.00 – 12.00

A Nemzeti Felhasználóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:

http://www.nfh.hu/teruleti

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló Felhasználói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Felhasználó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Felhasználó az online honlapon keresztül, amelynek címe:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

SZERZŐI JOGOK

Miután a www.gumiabroncs96.hu és a www.egumibolt.hu , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a www.gumiabroncs96.hu és a www.egumibolt.hu weboldalain megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Gumiabroncs’96 Kft írásos hozzájárulása nélkül.

A www.egumibolt.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Gumiabroncs’96 Kft fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a www.gumiabroncs96.hu és a www.egumibolt.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a Felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a gumiabroncs96.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

Szentes, 2016. május 24.

Gumiabroncs ’96 Kft